Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

Quba-Xaçmaz Regional Mədəniyyət İdarəsi

Tabe təşkilatlar
|

Xaçmaz rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

     1 Mərkəzi kitabxana, 2 şəhər, 1 uşaq kitabxanası , 2 qəsəbə, 59 kənd kitabxana filialı olmaqla cəmi 65 kitabxananı özündə birləşdirir. Mərkəzi kitabxanada 6 şöbə fəaliyyət göstərir:

1. Xidmət şöbəsi

2. Kitabxana biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsi

3. Metodika və biblioqrafiya şöbəsi

4. Komplektləşdirmə və kitabişləmə şöbəsi

5. İnformasiya resurs şöbəsi

6. Uşaq Şöbəsi

Ünvan:
Xaçmaz şəhəri Heydər Əliyev küçəsi, 24
Telefon:

(02332) 5-36-51

E-mail:

xachmazmks@mail.ru

Url:
khachmaz.cls.az