Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

Quba-Xaçmaz Regional Mədəniyyət İdarəsi

Region haqqında
İqtisadiyyat
|

Şabran

Sosial-iqtisadi göstərilər vahidi 2003-cü il 2012-ci il
Əhalinin sayı nəfər 48051 54538
Ümumi məhsul buraxılışının həcmi min manat 20844.5 191452,8
Adambaşına düşən ümumi məhsul buraxılışının həcmi manat 433.80 3510,5
Sənaye məhsulunun həcmi min manat 2679.1 7724,4
Sənaye məhsulunun qeyri-dövlət bölməsində həcmi min manat 230.3 4916,2
Kənd təsərrüfatı məhsulunun həcmi min manat 13801.8 55569,8
Tikinti min manat 224.7 112836,5
Nəqliyyat min manat 680.0 896,1
Rabitə min manat 147.6 178,5
Ticarət min manat 3311.2 14247,4
İstifadəyə verilmiş əsas fondlar min manat 212.2 -
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar, o cümlədən min manat 239.8 131610,3
Sənaye min manat 168.7 488,7
Tikinti min manat 96.5 5858,6
Nəqliyyat min manat   -
Rabitə min manat   127,0
Ticarət min manat   -
Sosial sahə min manat 38.0 1086,9
Digər sahələr min manat 34.2 124049
Əhalinin gəlirləri min manat 20465.9 -
Adambaşına düşən gəlirlər manat 427.3 -
Əhalinin xərcləri min manat 17396.0 -
Adambaşına düşən xərclər manat 362 -
Orta aylıq nominal əmək haqqı manat 29239.8 287,0
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi min manat 11484.7 42000
Adambaşına düşən əmtəə dövriyyəsi manat 239 770
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin həcmi min manat 1399.8 7542
Adambaşına düşən xidmətləri manat 29.22 138,3
Mənzil fondu min m2 611.9 611,9
Adambaşına düşən mənzil fondu m2 12.7 12,7
Rayonun gəlirləri min manat 1622.9 -
Rayonun xərcləri min manat 1594.1 -