Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

Quba-Xaçmaz Regional Mədəniyyət İdarəsi

Region haqqında
İqtisadiyyat
|

Quba

 

Əsas sosial-iqtisadi göstəricilər

 

S №

Məlumatın adı

2011

2012

2013

2014

2015

1.

Əhalinin sayı, min nəfər

157,6

159,3

161,4

163,9

166,2

2.

Məhsulun ümumi buraxılışı, min AZN

292887,2

342815,1

313847,1

322200,1

301138,3

2.1.

Əsas sahələr üzrə məhsulların istehsalı, min manat

213183,0

259659,5

226257,9

226425,3

191418,5

2.1.1.

Sənaye (min AZN)

16795,1

19464,5

19510,9

22518,4

21073,7

2.1.2.

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq (min AZN)

119475,5

124911,7

134470,7

139614,0

140228,7

2.1.3

Tikinti (min AZN)

76912,4

115283,3

72276,3

64292,9

30116,1

2.2

Əsas sahələr üzrə xidmət istehsalı, min manat

79704,2

83155,6

87589,2

95774,8

109719,8

2.2.1.

Ticarət (min AZN)

74386,6

77128,5

81646,3

89295,8

102704,5

2.2.2.

Nəqliyyat (min AZN)

4371,3

4470,1

4671,3

5331,9

5771,1

2.2.3.

İnformasiya və rabitə (min AZN)

946,3

1042,6

1052,1

1147,1

1244,2

3.

Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi (min AZN)

229325,2

238520,3

247838,1

267665,1

307360,1

3.1

Adambaşına düşən pərakəndə əmtəə dövriyyəsi (AZN)

1455,1

1497,3

1535,6

1633,1

1849,3

3.2

Respublika üzrə ümumi əmtəə dövriyyəsində xüsusi çəkisi

1,444

1,496

1,496

1,220

1,190

4.

Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər (min AZN)

49538,2

52086,7

55562,5

55950,3

57385,6

4.1

ondan hüquqi şəxslər üzrə, (min AZN)

31506,3

24223,0

25888,3

26069,0

26784,9

4.2

Adambaşına düşən pullu xidmətlər (AZN)

314,3

327,0

344,3

341,4

345,3

 

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsi, hektar

 

S №

Məlumatın adı

2011

2012

2013

2014

2015

1.

Cəmi

21025,0

22896,0

22840,0

22896,0

22018,0

1.1.

Dənli və dənli paxlalılar, cəmi

17475,0

19557,0

19238,0

19680,0

14811,0

1.1.1.

Payızlıq və yazlıq buğda

14528,0

17714,0

17716,0

17763,0

12432,0

1.1.2.

Payızlıq və yazlıq arpa

2616,0

1505,0

1522,0

1532,0

1986,0

1.1.3.

Vələmir

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.4.

Dən üçün qarğıdalı

147,0

150,0

155,0

168,0

170,0

1.1.5.

Paxlalılar

185,0

1880

193,0

217,0

223,0

1.2.

Texniki bitkilərin əkin sahəsi, cəmi

26,0

27,0

27,0

33,0

33,0

1.2.1.

Dən üçün günəbaxan

26,0

27,0

27,0

33,0

33,0

1.3.

Kartof, tərəvəz və bostan bitkilərinin əkin sahəsi, cəmi

2482,0

2510,0

2597,0

2653,0

2688,0

1.3.1.

Kartof

1047,0

1060,0

1107,0

1150,0

1158,0

1.3.2.

Tərəvəz

1433,0

1450,0

1490,0

1503,0

1530,0

1.3.2.1.

Kələm

140,0

143,0

151,0

153,0

162,0

1.3.2.2.

Sarımsaq

40,0

41,0

45,0

46,0

50,0

1.3.2.3.

Xiyar

150,0

154,0

155,0

158,0

155,0

1.3.2.4.

Pomidor

550,0

553,0

557,0

559,0

565,0

1.3.2.5.

Baş soğan

181,0

185,0

191,0

193,0

198,0

1.3.3.

Ərzaqlıq bostan bitkiləri

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4.

Yem bitkilərinin əkin sahəsi, cəmi

1042,0

802,0

630,0

802,0

802,0

1.5.

Meyvə və giləmeyvə bağlarının əkin sahəsi, cəmi

14480,0

14476,3

14489,7

14724,0

14838,2

1.5.1.

Bar verən yaşda, cəmi

13710,0

13747,1

13962,1

14604,0

14604,0

1.5.1.01.

Alma bağları

12361,0

12904,9

12535,7

13139,0

13248,3

1.5.1.02.

Armud bağları

381,0

434,8

408,1

432,0

432,1

1.5.1.03.

Heyva bağları

39,0

39,0

39,0

39,0

39,0

1.5.1.04.

Şaftalı bağları

21,0

26,6

24,5

25,0

24,5

1.5.1.05.

Ərik bağları

39,0

40,1

38,5

34,0

34,4

1.5.1.06.

Gilas bağları

181,0

281,1

205,6

301,0

303,9

1.5.1.07.

Gavalı bağları

311,0

338,8

321,3

345,0

346,5

1.5.1.08.

Alça bağları

57,0

60,5

59,5

62,0

61,9

1.5.1.09.

Qoz bağları

60,0

66,0

62,0

66,0

66,0

1.5.1.10.

Fındıq bağları

111,0

114,9

110,9

115,0

114,9

1.5.1.11.

Şabalıd bağları

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1.5.1.12.

Nar bağları

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1.5.1.13.

Xurma bağları

8,0

11,5

8,0

8,0

8,0

1.5.1.14.

Əncir bağları

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1.5.1.15.

Zoğal bağları

18,0

19,0

19,0

19,0

19,0

1.5.1.16.

Əzgil bağları

15,0

16,0

16,0

16,0

16,0

 

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin ümumi yığımı və məhsuldarlığı

S 

Məlumatın adı

2012

2013

2014

Ümumi məhsul,ton

Məhsuldarlığı, sent/ ha

Ümumi məhsul, ton

Məhsuldarlığı, sent/ ha

Ümumi məhsul,ton

Məhsuldarlığı, sent/ ha

1.

Dənli və dənli paxlalılar, cəmi

50605,0

25,8

46341,0

23,6

40159,0

27,1

1.1.

Payızlıq və yazlıq buğda

45773,0

25,8

41781,0

23,5

33874,0

27,2

1.2.

Payızlıq və yazlıq arpa

3701,0

24,3

3301,0

21,6

4979,0

25,1

1.3.

Dən üçün qarğıdalı

806,0

52,0

882,0

52,5

897,0

52,8

1.4.

Paxlalılar

325,0

16,8

377,0

17,4

409,0

18,3

2.

Texniki bitkilər

54,0

20,0

69,0

20,9

73,0

14,9

2.1.

Dən üçün günəbaxan

54,0

20,0

69,0

20,9

73,0

14,9

3.

Kartof

10850,0

98,0

11327,0

98,5

11616,0

100,3

4.

Tərəvəz

14840,0

99,6

15024,0

99,9

15418,0

100,8

4.1.

Kələm

1449,0

96,0

1499,0

98,0

1620,0

100,0

4.2.

Sarımsaq

355,0

79,0

368,0

80,0

420,0

84,0

4.3.

Xiyar

1426,0

92,0

1453,0

92,0

1442,0

93,0

4.4.

Pomidor

5848,0

105,0

5870,0

105,0

6046,0

107,0

4.5.

Baş soğan

2001,4

104,0

2026,0

105,0

2099,0

106,0

5.

Ərzaqlıq bostan məhsulları

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.

Meyvə və giləmeyvə, cəmi

120197,0

86,1

118420,0

86,2

122314,4

84,1

6.01.

Alma

111907,0

89,3

110888,0

89,6

112856,0

86,8

6.02.

Armud

2912,0

71,4

2960,0

72,0

2953,3

69,8

6.03.

Heyva

289,0

74,1

304,0

77,9

303,0

77,7

6.04.

Şaftalı

124,0

50,6

142,0

57,8

124,0

50,6

6.05.

Ərik 

165,0

42,9

164,0

47,8

139,3

40,5

6.06.

Gilas

1446,0

70,3

1562,0

74,1

2300,5

75,7

6.07.

Gavalı

1863,0

58,0

1974,0

61,6

2108,4

64,6

6.08.

Alça

335,0

56,3

354,0

60,6

334,7

57,2

6.09.

Qoz

248,0

40,0

226,0

36,5

285,1

44,5

6.10.

Fındıq

312,0

28,1

319,0

28,8

405,3

36,2

6.11.

Şabalıd

5,0

50,0

4,0

40,0

4,5

45,0

6.12.

Nar

4,0

40,0

4,0

40,0

4,0

40,0

6.13.

Xurma

31,0

38,8

4,0

5,0

24,0

30,0

6.14.

Əncir 

3,0

30,0

3,0

30,0

3,5

35,0

6.15.

Zoğal

78,0

41,1

76,0

40,0

79,8

40,0

6.16.

Əzgil

69,0

43,1

70,0

43,8

72,0

45,0

7.

Üzüm

29,0

0,0

78,0

0,0

78,0

 

Heyvandarlıq

 

S 

Məlumatın adı

2011

2012

2013

2014

2015

1.

İri buynuzlu mal-qara, baş

66964

66757

66499

65118

64639

 

o cümlədən

 

 

 

 

 

1.1

İnəklər və camışlar

26406

26318

26207

25842

25550

2.

Qoyunlar və keçilər

267302

267527

267992

265031

264874

3.

Donuzlar

0

0

0

0

0

4.

Dəvələr

0

0

0

0

0

5.

Quşlar, baş

212055

218018

201341

201470

196411

6.

Arı ailələrinin sayı, min

6,329

6,058

7,480

6,781

7,241

 

Əsas heyvandarlıq məhsullarının istehsalı

 

S №

Məlumatın adı

2011

2012

2013

2014

2015

1.

Ət (kəsilmiş çəkidə), min ton

3,618

3,618

3,684

6,800

6,800

2.

Süd, min ton

35,376

37,027

37,992

38,200

38,300

3.

Yumurta (min ədəd)

11958,0

11994,0

12098,0

12146,0

12281,0

4.

Yun (fiziki çəkidə), min ton

0,473

0,474

0,474

0,400

0,500

5.

Barama (ton)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.

Bal istehsalı (ton)

58,0

58,0

58,0

58,0

64,0